top of page

Horgászrend

NÁDORVÁROSI SPORTHORGÁSZOK EGYESÜLETE GYŐR

HORGÁSZREND

Holt-Marcal 08-131

Pándzsa-patak 08-174[

Érvényes: 2023 január 1-től a 2023/24 horgászévre

valamennyi, a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított

halgazdálkodási vízterületre

 

I: AZ EGYESÜLET VÍZTERÜLETEINEK NEVE, HATÁRAI:

A Holt-Marcalnak a gyirmóti kereszttöltéstől a Rába folyó töltésébe épített zsilipig terjedő szakasza, (a terület víztérkódja: 08-131-1-1) valamint a Pándzsa patak a veszprémi vasútvonal hídjától a Holt-Marcalba való betorkolásáig (a terület víztérkódja: 08-174-1-1). 

Kijelölt kíméleti terület a Holt-Marcalon (Felsővíz) a Malom-árok jobb oldalán, a Kőhídi-ároktól az összefolyásig terjedő szakasz, a Marcal- tavon (Alsóvíz) a szigetek, a Pándzsa-patak torkolatától kezdődő nádas teljes szakasza, a Patkó jobbpartja és a tó közötti mocsaras terület. A kijelölt kíméleti területeken egész évben tilos a horgászat! A Rabkerti (Helbényi) zsilip, a Kovalter zsilip, a Pándzsa-patak árapasztó műtárgyairól, valamint a gyirmóti keresztöltésbe épített áteresznél a műtárgyról horgászni tilos! (Az érintett létesítményeknél a műtárgy fogalma alatt a mesterségesen kialakított, lebetonozott, valamint kikövezett partrészt kell érteni.)

Éves vendégjeggyel, hetijeggyel, napijeggyel a Pándzsa-patakon, a Marcal-tó (Alsóvíz) teljes területén, beleértve az ún. „Patkót” is, a Felsővízen az ún. „Malomárok” területén lehet horgászni. Ezen engedélyek birtokosai a Felsővíz azon részén, ahol tanyarendszer van érvényben, csak a tanyatulajdonos jelenlétében, annak vendégeként horgászhatnak.

II. A HORGÁSZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.      A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

2.      A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

3.      A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

4.      A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.

5.      A horgászat kötelező tartozékai: szalagmérce, digitális, vagy legalább 0.1 kg osztású analóg halmérleg, horogszabadító, megfelelő méretű és minőségű merítő háló és pontymatrac. Sportcélú horgászjeggyel rendelkezők számár szalagmérce és a halmérleg nem kötelező.

 

6.      A halgazdálkodásra jogosult a jogszerűen kifogott hal elviteléért külön ellenértéket nem állapíthat meg.

1.      A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A fogási naplóba a kifogott és megtartani kívánt méret és darabszám korlátozással is védett halfajok egyedeit haladéktalanul, a horogtól való megszabadítás után, még a szerelék újradobása előtt be kell írni!

7.      A dátumot hónap, nap, óra, és perc formátumban, négy számjeggyel, arab számokkal kell megadni. A halfajta rovatba mérlegelést követően 0,1 kilogramm pontossággal (pl. 2.6 kg) kilogramm mértékegységben a méret és vagy darabkorlátozás alá eső halat egyenként kell beírni. A darabszámkorlátozással nem védett halak összsúlyát a halfajnak megadott kódot tartalmazó rovatba szintén kilogramm mértékegységben a horgászat befejezésekor, a horgászhely elhagyása előtt kell beírni. Ha a horgász a nap folyamán a horgászhelyét elhagyja, és a horgászatot másik helyen, vagy ugyanazon a horgászhelyen, de későbbi időpontban folytatja, a beírást értelemszerűen egy napon többször is meg kell ismételnie

8.      A horgász a megtartani kívánt zsákmányt köteles a horgászat befejezéséig a horgászhelyen tartani!

9.      A horgászat nem lehet anyagi haszonszerzés eszköze: A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos.

a.       Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni.

b.     Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére.

c.      Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

10.   A horgász köteles az általa észlelt halgazdálkodással, természetvédelemmel kapcsolatos szabálysértést haladéktalanul bejelenteni a területi jegyen (online vásárlás esetén a területi jegy mellékletét képező horgászrendi kivonaton szereplő) halőri telefonszámon.

Halőri bejelentőszámok:+36703273444 / +36302562722 /+36204848504

11.   A horgász a horgászat kezdete előtt köteles a területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. (Például telepítés miatt elrendelt tilalom, vagy horgászverseny miatti korlátozás esetén.) Az érvényes vízterületi, horgászszervezeti tájékoztatók elérhetők a www.nadorvaros-he.hu oldalon

III. A TERÜLETHASZNÁLATRA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.      A horgászat során a környezet védelmét mindenkor szem előtt kell tartani! A horgász a horgászhely elfoglalása előtt az esetlegesen ott található szemetet köteles eltávolítani, annak elhagyása után szemetet nem hagyhat hátra. Tilos az összegyűjtött szemetet a vízparton tárolni! Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. A halgazdálkodási hasznosító rendelkezhet úgy is, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.

2.      Tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése Tilos a meglévő növényzettel benőtt területek megbontása, a horgászhely, a vízpart jellegének megváltoztatása, a horgászhely kialakítása, karbantartása során, természetidegen anyag (kő, beton, tégla) felhasználása!

3.      Tilos a vízben és a vízparton található hasznos vízállatok gyűjtése, bármely gerinces állatfaj egyedeinek elpusztítása, azoknak sérülés okozása, élettevékenységük megzavarása.

4.      A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.

5.      A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel.

6.      A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.

7.      A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folyamatosan, a víz és a vízpart felőli is, (amennyiben szükséges több fényforrás alkalmazásával) jól láthatóan megvilágítani!

8.      Az Egyesület vízterületein tilos a fürdés, valamint bármilyen vízi jármű használata, kivéve a Felsővíz horgászrendjében szabályozott csónakhasználatot.

 

 

IV: SPECIÁLIS HORGÁSZRENDI ELŐÍRÁSOK

1.      Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően vízterületeinken a méret és darabszám korlátozással védett halfajok megtartható legkisebb méretei a következők: ponty 35 cm, amur 50 cm, csuka 45 cm, süllő 40 cm, harcsa 80 cm.

2.      A kifogott 5 kg tömeget meghaladó méretű pontyot, süllőt, csukát valamint a 10kg tömeget meghaladó amurt megtartani tilos, azt a vízbe kíméletesen és haladéktalanul vissza kell helyezni! A kifogott hal tömegének pontos megállapítása a horgász kötelessége.

3.      Éves területi engedély birtokában naptári havonta 1db a 10kg-os súlykorlátozást meghaladó amur megtartható!

4.      Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően a méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből a felnőtt horgász naponta fajonként 2 db-ot, összesen 3 db-ot, az ifjúsági horgász fajonként 2 db-ot, összesen 2 db-ot tarthat meg.

5.      Ponty halfajból adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 6 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 3 db tartható meg 

6.      Ragadozóhalakból (Csuka, harcsa, süllő, kősüllő, balin) adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 4 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 2 db tartható meg

7.      Az esetlegesen megtartani kívánt 2 db süllő kifogása után a továbbiakban célzottan süllőre horgászni tilos!

8.      Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően éves területi engedéllyel a felnőtt horgász 30 db, az ifjúsági horgász 15 db pontyot tarthat meg. (1/2-éves területi engedéllyel a felnőtt 15 db pontyot tarthat meg).

9.      Éves területi engedéllyel a felnőtt horgász a méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből (a pontyot is beleértve) összesen 50db-ot, a felnőtt féléves területi jeggyel valamint az ifjúsági horgász 25 db-ot tarthat meg. Az engedélyezett darabszám kifogása után új területi engedély nem váltható! Gyermekhorgász éves területi jegy birtokában fajtól függetlenül napi 1 db, heti 2 db, éves viszonylatban összesen 5 db nemes halat tarthat meg.

10.   Az őshonos és idegenhonos darabszám korlátozással nem védett „egyéb” halfajok egyedeiből a felnőtt, ifjúsági, és gyermekhorgász egyaránt naponta összesen 5 kg-ot tarthat meg, amelyből legfeljebb 3 kg lehet a darabszám korlátozással nem védett őshonos „egyéb” hal. 

11.   A méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből éves területi engedéllyel legfeljebb 100 kg, féléves és ifjúsági területi engedéllyel 50 kg hal tartható meg. A darabszám korlátozással nem védett őshonos halfajok egyedeiből naptári hetenként maximum 10 kilogramm, éves szinten 50 kilogramm tartható meg.

12.   Az általános jogszabályi rendelkezésektől eltérően a compó halfaj kifogása egész évben Tilos!

13.   A csuka fajlagos fogási tilalmának kezdetétől a süllő fajlagos fogási tilalmának végéig ragadozó halakra célzottan horgászni, élő és döglött csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani tilos!

14.   Kivételt képez a célzott harcsahorgászat, amely kifejezetten harcsázó szerelékkel és 15 cm-nél nem kisebb élő csalihallal használható! A harcsázó szerelék meghatározása: legalább 0,5 mm-nél vastagabb monofil, vagy 0,3 mm-nél vastagabb fonott főzsinórral szerelt felszerelés, amelynek végszereléke valamely a harcsahorgászatnál használatos úszós rendszer (álló vagy fekvő stupek, bója, ideértve az ún. „szakítós” szereléket is) szerint van összeállítva.

15.   Etetőhajó használatának szabályai: vízterületünkön etetőhajót csak a területi engedély mellé kiegészítő engedélyként megvásárolt ún. bojlis (behúzós) engedély birtokában lehet használni. A bojlis engedély megvásárlása esetén az etetőhajót kizárólag etetésre, valamint bojlis és harcsahorgászatra alkalmas végszerelék bejuttatására lehet használni. A bojlis szerelék meghatározása: A horgász szerelékenként egy darab, egy ágú horoggal, horgászhat. Etetőkosarat behúzásos módszer alkalmazása esetén nem szabad használni. A hajszálelőkés, élettelen csali felkínálása kötelező irányelv. Fonott főzsinórok használata tilos! Fonott előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. A felszerelések a partvonalra merőlegesen húzhatók be, oldalra eltérni csak a többi horgász zavarása nélkül lehet. A behúzós engedély birtokosa kizárólag saját végszereléke behordására jogosult! Amennyiben több horgász használ egy etetőhajót, a kiegészítő behúzós engedéllyel mindegyiküknek rendelkeznie kell! Behúzós engedély nélkül etetőhajót használni, azt a horgászat ideje alatt a horgászhelyen, gépjárműben tárolni tilos!

16.   Etetőhajó használatával és behordásos módszerrel éves szinten összesen 15 db méret és darabszám korlátozással védett nemeshal (kizárólag ponty, amur és harcsa) tartható meg, amely az éves fogási kvótába beleszámít!

V. FELSŐVÍZ HORGÁSZRENDJE:

1.      Ezen a vízszakaszon egész évben tanyarendszer van érvényben, más tanyája csak a tanyahasználatra jogosult engedélyével vehető igénybe. A tanyahasználati engedély kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt az egyesület vezetőségének valamely tagja hitelesíti. A tanyahely használójának változása esetén az új jogosultat csak az egyesület elnöke jelölheti ki, új tanyahely kijelölése kizárólag az elnök engedélyével történhet! A kijelölt tanyahelyek között egész évben tilos a horgászat!

2.      A tanyahelyen történő horgászat csak a szomszéd tanyákon horgászók zavarása nélkül gyakorolható! Amennyiben a szomszéd tanyán egyidejűleg horgásznak, a horgászatot (egyoldalas tanyahely esetén) a vízterület teljes szélességében a két tanyahely közötti távolság felén belül kell gyakorolni. Amennyiben a szomszédos tanyát jogosan használó horgász később érkezik, az őt a horgászatában bármilyen módon zavaró, az esetlegesen a két tanyahely közötti távolság felén túl eső területen levő végszereléket a horgász haladéktalanul, külön kérés nélkül köteles onnét eltávolítani!

3.      A horgászkészséget bedobni és behúzni legfeljebb a szomszéd tanya vonaláig lehet, több tanyán keresztül át horgászni akkor is tilos, ha a tanya használója nincs jelen a horgászat időpontjában.

4.      A vízterületen a csónakközlekedés kizárólag a kétoldalas tanyahelyek esetén engedélyezett, és csak keresztirányú lehet! Csónakkikötő karó csak a horgászat ideje alatt használható, a horgászat végeztével azt a vízből el kell távolítani, tilos az etetés megjelölésére karót használni! A csónakkal rendelkező horgász köteles a csónakban látható helyen névtáblát elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét és lakcímét!

5.      A gátőrház alatti belvízelvezető (szivattyú) csatornában horgászni, csalihal fogó hálót használni egész évben tilos! 

6.      Etetésre alkalmanként, személyenként és botonként 1 kg etetőanyag használható fel. Etetésre kizárólag gabonafélék magvai, valamint, állategészségügyi szempontból ellenőrzött bolti etetőanyag használható fel. Tilos erjedő, penészes etetőanyag vagy magvak vízbe juttatása. Egyéb állateledellel, konyhai hulladékkal és melléktermékekkel etetni tilos!”

7.      A vízterület jelentős része környezetvédelmi szempontból fokozattan védett területnek minősül. A fokozottan védett terület elhelyezkedéséről a Horgászrend 3. számú mellékletét képező térképvázlat alapján tájékozódhatnak. A védett minősítésű területeken való horgászathoz az illetékes Hatóság által kiadott engedély szükséges. Az engedélyt a Hatóság Egyesületünk számára állítja ki, amely így minden érvényes területi jeggyel rendelkező horgászra vonatkozik: A védett területen horgászók a Hatóság rendelkezése értelmében kötelesek a természetvédelmi engedélyt kinyomtatva maguknál tartani, az abban foglalt rendelkezéseket és korlátozásokat megismerni és maradéktalanul betartani. (A természetvédelmi engedély letölthető az Egyesület honlapjáról)

8.      A fokozottan védett területeken gépjárművel közlekedni, csak közvetlenül a parti sávban, a meglévő, a parthoz legközelebb eső nyomvonalakon lehetséges! A rétek növényzetében okozott bármilyen szándékos, vagy gondatlan kártétel, környezetkárosításnak minősül!

VI. ALSÓVÍZ (MARCAL-TÓ) HORGÁSZRENDJE:

1.      A vízterületen kötött horgászhely nincs, helyfoglalás érkezési sorrend szerint. 

2.      A vízparton vízi létesítmény (stég, horgászállás) nem építhető. Tilos a vízpart bármilyen megváltoztatása, feltöltése, elkerítése, a meglévőkön kívül új horgászhely létesítése. 

3.      A „Patkó” vízterületén a horgászat csak a bal parton kialakított horgászhelyeken engedélyezett.

4.      A horgászat kötelező kelléke a horgász mellett elhelyezett azonnal használható kinyitott állapotban levő pontymatrac és a nagyméretű legalább 70x70 cm-es méretű merítő szák!

5.      A vízparti sátorozás a vonatkozó hatósági és közegészségügyi szabályok betartása mellett megengedett! A sátrat csak a vízparti közlekedést nem akadályozó módon szabad felállítani. A táborozás befejezésekor a sátrat le kell bontani! A vízpartra lakókocsi, lakóautó nem telepíthető! A vízparton való életvitelszerűen végzett folyamatos táborozás tilos!

6.      A 24 órát meghaladó horgászatot annak megkezdése előtt a nadorvarosihe@gmail.com e-mail címen be kell jelenteni, megjelölve a horgászat kezdetének és a tervezett végének időpontját. Folyamatos horgászatra maximum 72 óra időtartamig adunk engedélyt. 72 óra letelte után a vízpartot el kell hagyni, a sátrat le kell bontani. Egy hónapon belül a hosszabb időtartamú horgászatok számát a következőképpen szabályozzuk: Két hosszabb időtartamú (24-48 óra közötti) horgászat között legalább 4 naptári napnak kell eltelnie (pl péntektől szombatig tartó horgászat esetén legközelebb a következő hét csütörtökén lehet az újabb horgászatot megkezdeni.

 

VII. PÁNDZSA-PATAK HORGÁSZRENDJE

1.      A Pándzsa-patak egyesületi kezelésben levő szakaszán december1.-től április 30.-ig tilos a pergetéses horgászmódszer (mű és természetes csalival egyaránt) alkalmazása, ide nem értve a klasszikus száraz vagy nedves léggyel, legyezőbottal végzett legyezéses horgászmódszert.

2.      A Pándzsa-patakon a telelő és ívó halállomány védelmében a csalihalháló használata november 1. és június 1. között tilos!

3.      A Pándzsa patakon a darabszám korlátozással nem védett őshonos halfajok egyedeiből maximum napi 3 kg, naptári hetenként maximum 10 kilogramm fogható ki.

 

VIII. HALVÉDELMI ÉS HORGÁSZETIKAI ELŐÍRÁSOK

1.      A drótszák valamint épített fém haltároló (ketrec, mosógépdob) használata hal tartására tilos!

2.      A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos!

3.      Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos!

4.      Vágóhorog használata tilos!

5.      Hármashorog csak a IV./13. pontban meghatározott harcsázó felszerelésen segédhorogként alkalmazható. Egyéb csalihallal történő horgászat csak egyes horoggal gyakorolható

6.      A kifogott hallal való kulturált bánásmód alapkövetelmény! A kifogott hal horogszabadítását haladéktalanul és körültekintően kell elvégezni! Horogszabadító használata kötelező! Ha méreten aluli ragadozóhal a horgot elnyeli, annak kiszabadítását nem szabad megkísérelni: a zsinórt elvágva a halat az elnyelt horoggal együtt haladéktalanul vissza kell engedni. Ha a kifogott halat meg kívánjuk tartani, azt a horgászat végéig fajtól függetlenül, a hal mozgását nem akadályozó, oxigénellátását biztosító tartószákban kell tárolni, vagy ki kell pányvázni. Vödörben a 15 centimétert meg nem haladó hosszúságú csalihalat kivéve kifogott hal nem tárolható. 

7.      A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. A mennyiben a horgász a horgászhelyét bármilyen időtartamra elhagyja, a bevetett horgászkészségeket köteles a vízből kivenni! Horgászhelynek minősül a bevetett botok helyétől számított 10 méteres sugarú körön belüli terület.

8.      A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos!

9.      A kifogott halat a vízparton tisztítani tilos!

10.   A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

 

IX. HORGÁSZÁLLÁS (STÉG) ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

1.      A stéghely nem tagi tulajdon.

2.      A horgászstég megfelelő, balesetmentes állapotáért a stég használója felelős.

3.      Horgászstég építését a szükséges hatósági engedélyek birtokában, az engedélyezett méretkorlátok figyelembe vételével, csak fából lehet elvégezni. A stég méretére vonatkozó adatok az Egyesületnél beszerezhetőek.

4.      Az a stégtulajdonos, aki tagságát megszüntette, azonnal köteles stégét elbontani, annak anyagát a vízpartról elszállítani. Amennyiben a tulajdonos bontási kötelezettségének nem tesz eleget, további igénye a stég anyagára nem érvényesíthető.

5.      Az elhanyagolt, rossz állapotú stégek rendbetételére vonatkozó dokumentált felszólítást követően - 10 nap határidőn belül - a szükséges karbantartást, javítást el kell végezni. A határidő leteltét követően, amennyiben a szükséges javítást a tanyatulajdonos nem végzi el, az egyesület a horgászhely használati jogosultságát más tagja részére átadja. Ebben az esetben a stég anyagára tagi igény nem érvényesíthető. A vízparton, valamint a stégeken esőbeálló, illetve bódé építése tilos!

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.      Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.

2.      A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

3.      Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

4.      A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

5.      Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

 


6.       

1. számú melléklet

Napijeggyel elvihető halmennyiségek 

Az egyesület vízterületein a méret és darabszám korlátozással védett halfajokból felnőtt horgász által megtartható halmennyiség 

24 órás területi jeggyel fajonként 2db összesen 2 db

48 órás területi jeggyel fajonként a területi jegy váltásától számított megkezdett 24 óránként 2db, összesen 4 db

72 órás területi jeggyel fajonként a területi jegy váltásától számított megkezdett 24 óránként,2db összesen 6 db

Napijeggyel az őshonos és idegenhonos darabszámkorlátozással nem védett halfajok egyedeiből naponta összesen 5 kg tartható meg, amelyből legfeljebb 3 kg lehet a darabszámkorlátozással nem védett őshonos „egyéb” hal.

Az egyesület vízterületein a méret és darabszám korlátozással védett halfajokból ifjúsági horgász által megtartható halmennyiség 24 órás területi jeggyel fajonként 2db összesen 2 db 

Az őshonos és idegenhonos darabszámkorlátozással nem védett halfajok egyedeiből ifjúsági horgász 24 órás napijeggyel összesen 5 kilogrammot tarthat meg, amelyből legfeljebb 3 kg lehet a darabszámkorlátozással nem védett őshonos „egyéb” hal.

Gyermek horgász 24 órás területi jegy birtokában összesen 3 kg darabszámkorlátozással nem védett őshonos és idegenhonos halat tarthat meg 

Éves általános emelt áras területi jegy birtokában a méret és darabszám korlátozással védett halfajokból megtartható halmennyiség naponta fajonként 2 db összesen 3 db. a területi jeggyel éves viszonylatban 20 db ponty tartható meg. A méret és darabszám korlátozással védett halfajok egyedeiből (a pontyot is beleértve) összesen 35 db tartható meg. Az őshonos és idegenhonos darabszámkorlátozással nem védett halfajok egyedeiből naponta összesen 5 kg tartható meg, amelyből legfeljebb 3 kg lehet a darabszámkorlátozással nem védett őshonos „egyéb” hal. A darabszám korlátozással nem védett őshonos halfajok egyedeiből naptári hetenként maximum 10 kilogramm, éves szinten 50 kilogramm tartható meg.

Sportcélú területi jeggyel a kifogott halat tilos megtartani, kivételt képeznek a jogszabályban invazívnak minősített halfajok egyedei. Sportcélú területi jeggyel célzottan ragadozó halakra horgászni csak pergető és legyező módszerrel lehet.


 

2. számú melléklet

A Marcal-tavon (Rabkerti-tó, Alsóvíz) kijelölt kíméleti területek elhelyezkedése

 


 

3. számú melléklet

A természetvédelmi szempontból fokozattan védettnek minősülő területek elhelyezkedése 

4. számú melléklet

A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,

b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,

c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

 

Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász az egyesület vízterületeire érvényes területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Az eltiltás mértékének megállapításáról a halgazdálkodási jog gyakorlója dönt, az alább megfogalmazott ajánlások figyelembevételével. Az eltiltás azzal a szabályszegő személlyel szemben érvényesíthető, akivel szemben a Halgazdálkodási, vagy más illetékes Hatóság elmarasztaló határozatot hozott, vagy bűncselekmény esetén jogerős elmarasztaló bírósági ítélet született. Szabályszegő egyesületi taggal szemben a fegyelmi eljárást le kell folytatni oly módon, hogy az itt megfogalmazott ajánlásokat, valamint a hatályos Fegyelmi Szabályzat által megfogalmazott szankciókat vele szemben egyaránt érvényesítsék.

Eltiltás alapjául szolgáló cselekmény

Eltiltás mértéke

Az ellenőrzésre jogosult, vagy bármilyen más feladat elvégzésére megbízott személy (pl.: halászati őr, társadalmi halőr, szektorfelelős, egyesület választott tisztségviselője stb.), esetleg a szabálysértő magatartásra figyelmeztető másik horgásztárs tettleges bántalmazása, vagy velük szembeni kirívóan durva fellépés esetén.

10 év

Bármely horgásztárssal szemben a tettleges bántalmazás esete, a körülményektől függetlenül, kivéve a jogos védelemnek a törvény által meghatározott eseteit.

 

10 év

Az ellenőrzésre jogosult, vagy bármilyen más halgazdálkodással összefüggő feladat elvégzésére megbízott személy  munkájának akadályozása, ill. intézkedésének megnehezítése, meghiúsítása, személyének sértegetése, szidalmazása esetén

 

5 év

A vízterületen tanúsított helytelen, ill. meg nem engedett viselkedés, más horgászok indokolatlan zavarása, hangoskodás, valamint randalírozás és közbotrányokozás esetén

 

3 év

Szemetelés, szemetes helyen történő horgászat, a meglévő növényzet kiirtása, megcsonkítása, a vízparti környezet megváltoztatása

6 hónap-

3 év

 

 

Eltiltás alapjául szolgáló cselekmény

Eltiltás mértéke

Az egyesület vízterületein érvényes állami jegy és területi engedély nélküli horgászat esetén

 

3 év

Az egyesület vízterületein érvényes területi engedély nélküli horgászat esetén

 

2 év

Kijelölt kíméleti területen történő horgászat esetén

2 év

A fogási naplónak nem az előírások szerinti vezetése, a fogási napló vezetésének elmulasztása, a fogási naplóba bejegyzet adatok módosítása, megváltoztatása.

3 hónap-

3 év

 

 

Eltiltás alapjául szolgáló cselekmény

Eltiltás mértéke

Tiltott eszközökkel folytatott jogtalan halfogási tevékenység, az esetleges zsákmány mennyiségére való tekintet nélkül (pl. varsák-, fenékzsinórok kihelyezése, dobó, húzó, kerítő-, vagy 1 m2-nél nagyobb felületű emelőháló használata, gereblyéző-, vagy elektromos felszerelés, robbanó-, vagy mérgező anyagok alkalmazása stb.) esetén

 

10 év

Fajlagos, vagy esetenként elrendelt általános tilalmi időszakban (pl. telepítés utáni tilalom, tilalmi időben ragadozóra történő horgászat, tilalom alatt levő halfajra történő célzott horgászat- amennyiben az egyértelműen megállapítható) folytatott horgászat esetén: zsákmány nélkül

 

1-2 év

Fajlagos, vagy esetenként elrendelt általános tilalmi időszakban (pl. telepítés után) folytatott horgászat esetén – a tilalommal védett halfajból való zsákmány megtartása

 

2 év

A hatályos halászati törvényben és az egyesületi horgászrendben meghatározott fajlagos méretkorlátozás megsértése, azaz méreten aluli hal megtartása esetén. (1cm-t meghaladó eltérés esetén)

Egy darab méreten aluli hal megtartása esetén

 

1 év

Minden további megtartott méreten aluli hal esetén darabonként

 

+1 év

Felső méretkorlátozás megsértése, valamint felső méretkorlátozást meghaladó hal élve szállítása

3 év

Az egyesület horgászrendjében meghatározott mennyiségi korlátozás (darabszám korlátozás) megsértése esetén

 

1 év

Minden további a darabszámkorlátozást meghaladó megtartott hal esetén darabonként

 

+1 év

Az egyébként szabályos körülmények között fogott és megtartott halnak a fogási eredménynaplóba való bejegyzésének elmulasztása esetén

 

1 év

Minden további bejegyzés elmulasztása esetén darabonként

 

+ 1 év

Amennyiben a horgász az egyébként szabályos körülmények között fogott és megtartott halat a fogási eredménynaplóba nem jegyezte be, és a zsákmányt a halőrzésre jogosult személyek elől igyekezett elrejteni (pl gépkocsi csomagtartójába)

 

2 év

A fenti pontok bármelyikének ismétlődő megléte esetén (pl tilalmi időben méreten aluli hal megtartása, esetén

 

2-5  év

 


 

1,002 views0 comments

Comments


bottom of page