top of page

Vezetőségi beszámoló 2023

T. Tagtársak! Március 23.-án 09:00 órakor tartjuk évi rendes küldöttgyűlésünket a gyirmóti művelődési házban.A küldöttgyűlés nyilvános, azon az egyesületi tagok, tanácskozási joggal részt vehetnek. A küldöttgyűlés előtt közzétesszük a vezetőség éves beszámolóját

T. Tagtársak!

Az alábbiakban az évi rendes küldöttközgyűlés összehívása előtt röviden szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, történéseiről.

 

 A taglétszám alakulása: a 2023-as évben a tagság létszáma, 1047 felnőtt és ifihorgász, valamit közel 100 gyermekhorgász volt. A létszám gyakorlatilag az elmúlt két évhez képest nem változott, a vízterületek nagyságához alkalmazkodva elérte a lehetséges maximumot. A tagfelvételt egyelőre korlátoznunk nem kellett. A stabil taglétszám lehetővé teszi a bevételek, a gazdálkodás hosszú távú tervezhetőségét, biztosítja az eddigi eredmények fenntartását.

Az Egyesület gazdálkodása szempontjából legfontosabb bevételeink az engedélyek árusításából befolyó összeg, az étterem bérleti díja, valamint a horgásztáborokból származó bevétel, melyek együttes összege a 2023-as évben 52 millió forint volt. Ebből jelentős, több millió forintos tételt jelent a napijegyes horgászat bevétele is. A területi jegyek vonatkozásában múlt évben 10 %-os emelésre kényszerültünk, amit a folyamatosan növekvő halárak és működési költségek indokolnak.

Az egyesület vagyonának döntő részét ingatlanjaink, a tanyaház és a Cowalter vendéglő épülete teszi ki, az ingatlanvagyon megóvása, karbantartása is feladatunk.

Kiadásaink döntő részét a haltelepítés, a halőrzés költségei (bérjellegű juttatások, üzemanyag, technikai eszközök) teszik ki. A kiadási oldalon jelentős tételként jelentkezik az iroda fenntartása (rezsi, telefon, internet) a banki költségek, hatósági engedélyek, vízbérlet díja, ingatlanvédelem, biztosítás. Sajnos a tanyaház működtetése egyre drágább, különösen a rezsiköltségek nőttek meg drasztikusan, mivel egyesületként nem vagyunk jogosultak rezsitámogatásra, csak a földgáz több mint 700 ezer forint kiadást jelentett. A helyzeten valamit enyhített a MOHOSZ által a múlt évben kiírt működési költségeket támogató pályázat, ahol -arányában nagyon sok adminisztratív munka árán - 100 ezer forint körüli támogatást nyertünk el a víz, gáz, villany költségeire.

A halvásárlás esetében a halárakat a MOHOSZ-MAHAL (haltermelők szervezete) határozza meg, tehát nem piaci alapon történik, az egyesületnek nagyon kevés mozgástere maradt ezen a téren. A halvásárlások jelentős részét évek óta egy termelővel bonyolítjuk, megállapodásunk értelmében a halat a MOHOSZ által meghatározott átlagárnál -5%-al olcsóbban kapjuk. Ez ponty esetében kilogrammonként 50-60 forint megtakarítást jelent.

Összességében egyesületünk gazdálkodása kiegyensúlyozott: a 2023-es évet pozitív mérleggel, pénzügyi tartalékkal zártuk.

A halgazdálkodás tekintetében talán a legfontosabb a telepítések mennyisége, összetétele. Jelentősen sikerült növelni a haltelepítésre fordítható forrásokat: amíg 2020.-ban 23.699.650 Ft -2023.-ban már 37.132.000 Ft értékben telepítettünk Sajnos a halárak folyamatos növekedése miatt a telepítések mennyiségét -évek óta először- nem tudtuk növelni, csak szinten tartani azt. A 2023-as évben a lenagyobb mennyiségben telepített ponty ára szezonálisan 1400-1580 forint/kg között mozgott. A süllő nettó 4950 Ft a csuka 3950. a keszegfélék 1150 forintba kerültek kilogrammonként, amely árat még további 5% ÁFA is terheli.

A telepítés összetételét tekintve legnagyobb mennyiségben III. nyaras méretes ponty kihelyezésrére került sor, folytatódott a nagyméretű anyapontyok kihelyezése, valamint a ragadozóállomány pótlására, csukát, harcsát telepítettünk. Pályázaton 1.9 millió forintot nyertünk őshonos halak, valamint extra ponty telepítésére, melyhez 50 %-os önrészt biztosítottunk. A vízterület nagyságához viszonyítva az egész megyében egyesületünknél a legnagyobb mértékű a haltelepítés.

A telepítéseknél a lehalászáson és a mérlegelésen mindig jelen van az egyesület vezetőségének legalább egy tagja, a halszállítmányok kísérésében hivatásos halőreink is részt vesznek. A telepítések nyilvánosságát minden esetben igyekeztünk biztosítani. Még 2015-ben az első vezetői ciklusom megkezdésekor tettem javaslatot a küldöttgyűlésnek, hogy hozzunk létre az egyesület önként jelentkező tagjaiból egy Telepítési Bizottságot, akik biztosítják a tagság számára a telepítések nyilvánosságát. Az eltelt időben a tagok közül többen meghaltak, egészségi állapotuk megromlott, vagy kezdettől inaktívak voltak, ezért a múlt évi küldöttgyűlésen a bizottság tagságát létszámkorlát nélkül igyekeztünk feltölteni önként jelentkezőkkel. A múlt évben, a telepítéseken, ha változó létszámban is, de jelen voltak a telepítési bizottság tagjai is.

Telepítési összesítő 2023.

III. nyaras (piaci) ponty 2-3 kg átlagsúllyal 23.336 kg

Extra ponty 8-12 kg súlyú 1072 kg

Csuka 500 kg

Harcsa 300 kg

Előnevelt csukaivadék 10.000 db

Összesen 25.208 kg

A telepítések mértékének és a nagyméretű halak jelenlétének köszönhetően folyamatosan növekszik a vendéghorgászat is, amely plusz bevételt jelent.

Az elmúlt évben 5 hivatásos halőr teljesített szolgálatot. A halőrök napi rendszerességgel végezték munkájukat, tevékenységük eredményeképpen nagymennyiségű szabálysértést derítettek fel: több mint 20 esetben került sor feljelentésre. A szabályszegők között a korábbi évekhez képest kevesebb volt a jogosulatlan (engedély nélküli) horgászatot folytató személy, legtöbb esetben hárombotos horgászat miatt intézkedtek a halőrök, de fogási napló vezetésének elmulasztása miatt is született számos feljelentés. A halőrzés technika eszközigénye megoldott, a múlt évben további hőkamera és vadkamerák beszerzésével javítottuk a halőrzés sikerét.

Az egyesület működése: Az elmúlt évben az ügyfélfogadás, az iroda működése zökkenőmentes volt, főszezonban heti két alkalommal tartottunk nyitva, több mint 1000 horgászt látva el a szükséges engedélyekkel. Működtetjük az egyesületi honlapot, valamint facebook oldalt. Többletfeladatként jelentkezik a MOHOSZ által kötelezően előírt online jegyárusítási rendszer kezelése, melynek eredménye papír alapú területi engedélyek kivezetése lett. Egyúttal viszont a rendszer használatáért jelentős rendszerhasználti díj és jutalék megfizetésére lettünk kötelezve.

Az elmúlt évben is lebonyolítottuk megszokott rendezvényeinket. Sor került egyesületi ifjúsági és gyermek horgászverseny, valamint felnőtt háziverseny lebonyolítására. Tartottunk környezetvédelmi napot, sajnos a tagság részéről nagyon alacsony részvétellel. Múlt évben is megrendeztük nyári napközis horgásztáborainkat, két turnusban közel 100 résztvevő gyermekkel. Helyszínt biztosítottunk számos amatőr horgászverseny, valamint a megyei horgászversenybajnokság lebonyolításához. A megyei professzionális csapatbajnokságon egyesületünk csapata az első helyet szerezte meg.

A külső környezet, a vízpartok megközelítésének biztosítása, a vízparti környezet karbantartása nem tartozik az Egyesület működtetésének feladatkörébe, de a tulajdonosok teljes érdektelensége miatt évről évre igyekezünk itt is tenni valamit, elsősorban a veszélyes fák kivágásával, az utak karbantartásával, legalább a vízpart megközelíthetőségét próbáljuk biztosítani. A múlt évben a leglátványosabb a Marcal-tóhoz a Pápai út felőli oldalon a két lejáró rendbetétele volt. Sajnos a régen nem tapasztalt csapadékos időjárás, és a téli árvizek jelentős állagromlást okoztak a vízparti úthálózatban, amit fokozott jó pár horgász felelőtlen, az időjárást figyelembe nem vevő úthasználata, ami oda vezetett, hogy átmenetileg korlátoznunk kellet a vízparti közlekedést, hogy a további állagromlást megakadályozzuk. Több alakalommal került sor szemétszedésre, civil szervezetek együttműködésével.

Az egyesület vezetősége a múlt évben is erején felül igyekezett ellátni feladatát, ugyanakkor vezetői tevékenységéért tiszteletdíjat senki nem vett fel. Önmagában már adminisztratív feladataink is rendkívül szerteágazóak voltak: telepítések megszervezése, hatóságokkal való kapcsolattartás, egyesületi fogadónapok, jegykiadás, banki ügyintézés, pénz és számlakezelés, halőri munka irányítása stb. Mindezeken felül még számos egyéb feladatot magunkra vállaltunk: a halrácsok tisztítása, vízminőség ellenőrzés, karbantartási munkák, gyerekek nyári táboroztatása, hód és kormorángyérítés megszervezése. Ezúton is szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki az elmúlt évben bármilyen módon segítette egyesületünket!

Pár Róbert elnök sk

 

 

 

150 views0 comments

Recent Posts

See All

Telepítési jelentés.

Befejeződött a tervezett tavaszi haltelepítés. Március 11.-14. között összesen 7000 kg (7 tonna) háromnyaras pontyot helyeztünk ki 4 helyszínen (Tó, Helbényi zsilip, Gátőr, Gyirmót) A telepített állom

Comments


bottom of page